Privacy Policy2020-04-27T14:39:10+02:00

Privacy Policy

Artikel 1 - Definities van de gebruikte termen

In het kader van de huidige Privacy Policy hebben de volgende woorden telkens de hierna vermelde betekenis:

– ‘Website’ of ‘Dienst’: de website https://www.greenniche.net en alle gerelateerde links.
– ‘Uitgever’: Green Niche (merk- en handelsnaam van Fiona Closset), verantwoordelijk van het redactionele gedeelte en de inhoud.
– ‘Gebruiker’: de persoon die gebruik maakt van de Website.

Artikel 2 - Introductie

Deze Privacy Policy regelt de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer u de Dienst gebruikt.

Door u te registreren op de Website gaat u ermee akkoord ons juiste informatie over uzelf te verstrekken. Valse informatie doorgeven is in strijd met de Algemene voorwaarden van de Website.
U heeft steeds het recht om Green Niche (merk- en handelsnaam van Fiona Closset) te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U heeft ook het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Green Niche van uw persoonsgegevens maakt. Gelieve hiervoor dit e-mail te gebruiken: info@greenniche.net.

Artikel 3 - Gegevens verzameld door de Website

Overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verzamelt en vervolgens verwekt de Website enkel de persoonsgegevens die u vermeldt door middel van de verschillende formulieren aanwezig op de Website.

Voor verscheidene operaties wordt u ertoe gebracht persoonsgegevens door te geven via een eigen dienst, meer bepaald voor de betaling van een bestelling. Wij persoonlijk beschikken niet over deze gegevens. Deze tussenkomende partijen verzamelen en verwerken de persoonsgegevens volgens hun eigen voorwaarden. Wij nodigen u uit om de voorwaarden te raadplegen voordat uw gegevens door te geven.

Uw IP-adres (identificatienummer van uw computer op Internet) wordt automatisch geregistreerd. De Website kan een cookie gebruiken om u een betere gebruikerservaring te bieden. Indien u niet akkoord gaat, kunt u de cookie instellingen van uw browser wijzigen zoals uitgelegd in de Algemene voorwaarden van deze Website.

De gegevens van de op de Website ingeschreven gebruikers worden bewaard. De gebruikers hebben het recht hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren: info@greenniche.net.

Artikel 4 - Doeleinden van de verzamelde gegevens

De gegevens die in de formulieren van de Website als verplicht zijn aangeduid, zijn nodig om te kunnen genieten van de bijbehorende Diensten van de Website. De door onze Dienst automatisch opgenomen gegevens zullen gebruikt worden om statistieken op te maken met betrekking tot het bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

Artikel 5 - Gebruik van de verzamelde gegevens

De door de Website verzamelde gegevens worden verwerkt voor het verlenen van bepaalde Diensten aanwezig op de Website.

Green Niche kan uw gegevens gebruiken voor het verzenden van e-mails, meer bepaald in het kader van nieuwsbrieven. Uitschrijven kan op elk moment door een mailtje te sturen aan info@greenniche.net of op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken onderaan iedere nieuwsbrief.

Artikel 6 - Veiligheid

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Uitgever uw persoonsgegevens moet onthullen ingevolge een gerechtelijk bevel, om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving of om zijn rechten en belangen te behouden.

Artikel 7 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden op de site host bewaard, waarvan de gegevens in de Algemene voorwaarden van de Website te vinden zijn, en dit voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Buiten deze periode worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard.

Alle rechten voorbehouden - 9 september 2017

Titre